← Terug naar overzicht

Innovatiegroeimodel centraal in studieboek Innoveer!

Innovatie is belangrijk. Innovatie brengt duurzame vernieuwing en versterkt de concurrentiepositie van ondernemend Nederland. Syntens Innovatiecentrum heeft in de afgelopen jaren tienduizenden ondernemingen uit het MKB gestimuleerd en geholpen om duurzaam te innoveren. De kennis en ervaring van de adviseurs van Syntens zijn nu voor een belangrijk deel vastgelegd in het studieboek Innoveer!

Het studieboek Innoveer! verschijnt in het laatste Syntens-jaar. Met het boek wil Syntens op toegankelijke wijze kennis en kunde van innovatiestimulering in het MKB delen met anderen. Zij richt zich hierbij vooral op een jonge generatie, in het bijzonder studenten en de jonge ondernemer. Een generatie die bepalend is voor de toekomst van Nederland en die de best mogelijke start verdient. Ofwel een bijdrage aan duurzame vernieuwing en het bevorderen van welvaart en welzijn in Nederland.

Wat is innovatie?
Innovatie wordt opgevat als een vernieuwing of verbetering gericht op waardecreatie, met uiteindelijk een impact op de markt (verandering). Een innovatie is een vernieuwing in een bepaalde omgeving (individu, organisatie, sector), gericht op bepaalde voordelen, en gebaseerd op een idee. Innovatie kan slaan op een breed palet aan objecten: een nieuw product, proces, dienst, werkmethode, wijze van marktbenadering of businessmodel.

Innovatiegroeimodel
Centraal in het boek staat het beproefde Innovatiegroeimodel waarmee intussen tienduizenden ondernemers geholpen zijn en waarmee de nieuwe organisatie Kamer van Koophandel Nieuw ook in de toekomst vele ondernemers kunnen helpen en van dienst kan zijn. Daarnaast een aantal ‘tools’ om het innovatievermogen inzichtelijk te maken om tot de gewenste innovatie te komen.

Het boek is gratis verkrijgbaar via www.innovatiegroeimodel.nl

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief