← Terug naar overzicht

Nieuwe Ziektewet: de gevolgen voor ondernemers die ook werkgever zijn

Yellow Walnut

De Ziektewet is op de schop gegaan. Een belangrijke verandering is de verantwoordelijkheid voor ondernemers die ook werkgever zijn om mee te betalen aan de uitkering van tijdelijke werknemers. Ook al zijn die niet meer in dienst.

Steeds meer mensen stroomden de afgelopen jaren vanuit de Ziektewet door naar de WIA (arbeidsongeschiktheid na ziekte) en hadden zodoende recht op een WGA-uitkering. De WGA is bedoeld om mensen weer terug te krijgen op de werkvloer. Een flinke kostenpost voor de overheid, die ze onder de vlag van de Modernisering Ziektewet wil terugbrengen met nieuwe maatregelen omtrent flexwerkers. De insteek is tweeledig: de Ziektewet moet activerender worden voor werknemers met een tijdelijk contract en werkgevers krijgen een deel van de rekening op hun bordje voor instroom van werknemers die tijdens hun tijdelijke contract ziek werden. Anders gezegd krijg je als werkgever niet alleen een rekening voor de gedifferentieerde premie voor WGA Vast, maar ook een gedifferentieerde premie voor Ziektewet en WGA-Flex.

Verhoogde premie
Met het maximum aantal jaren van de Ziektewet (2 jaar) en WGA-Flex (10 jaar) bij elkaar opgeteld, kan het dus zijn dat je als werkgever 12 jaar lang een verhoogde premie betaalt voor een werknemer die al jaren niet meer in dienst is. De achterliggende gedachte van de overheid is dat de markt door de nieuwe maatregel ingrijpt en vanwege eigenbelang de instroom van de WIA minder wordt. Een ontwikkeling die ook te zien was bij dezelfde regels voor vast personeel.

De maatregel is per 1 januari 2014 ingegaan en werkt met terugwerkende kracht tot en met 2012. HR Praktijk haalt op haar website een voorbeeld aan. “Een medewerker gaat op 4 januari 2010 ziek uit dienst en ontvangt een Ziektewet-uitkering. Aansluitend wordt hij beoordeeld voor de WIA en krijgt recht op een WGA-uitkering. Omdat die WGA-uitkering in 2012 wordt uitgekeerd, wordt de ex-werkgever in 2014 extra belast met een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie.”

Scherpere criteria Ziektewet
Goed om te weten is dat de Modernisering Ziektewet niet alleen veranderingen brengt aan de kant van werkgevers. De ex-werknemer dient namelijk aan scherpe criteria te voldoen bij beoordeling voor de Ziektewet. Een belangrijke verandering is bijvoorbeeld dat vanaf de 13e maand wordt gekeken of een werknemer gangbare arbeid kan verrichten, waar tot voor kort de aandacht binnen de Ziektewet uitging naar het werk dat hij of zij deed.

De praktijk: Neem je verzuimbeleid eens goed onder de loep
Wat betekent dit voor de praktijk? Het meest voorname punt is dat verzuimmanagement een (nog) prominentere rol krijgt. En binnen verzuimmanagement zullen de inspanningen vooral erop gericht moeten zijn de werknemer weer aan het werk te krijgen. Door de aanpassing in de criteria voor de Ziektewet ontstaan hier meer mogelijkheden. Maar bovenal is het belangrijk het verzuimbeleid onder de loep te nemen en te kijken welke verantwoordelijkheden je als werkgever op je wilt nemen en wat je wilt uitbesteden.

 Juridisch advies nodig? Ga naar Yellow Walnut Legal

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief