Veelgestelde Vragen over ondernemen

Administratie

 • Wat valt er onder het voeren van een administratie?

  - kassabonnen en kasadministratie
  - bankafschriften
  - agenda's en afsprakenboeken
  - ontvangen en verzonden facturen
  - contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  - inkoop- en verkoopboek
  - controleberekeningen
  - software en databestanden
  - correspondentie

 • Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?

  Als ondernemer ben je wettelijk verplicht om jouw administratie 7 jaar te bewaren. In ieder geval je jaarrekening en je onderliggende boekhouding.

   

  Let op: gegevens van een eigen pand moet je 10 jaar bewaren

 • Wat moet ik bijhouden voor de administratie van de omzetbelasting?

  Houd je ontvangen en verstuurde facturen, je uitgaven en ontvangsten en eventueel privégebruik van goederen en diensten bij. Als je zaken doet met het buitenland, houd dan ook je invoer en uitvoer van goederen bij. 

 • Wat zie je wanneer je je administratie bijhoudt?

  - Werkelijk gemaakte kosten
  - Prijs van je product
  - Winst
  - Debiteurenbeheer
  - Producten of diensten die slecht lopen
  - Voorraden

 • Moet ik mijn administratie al bijhouden vóór de start van mijn bedrijf?

  Het is voor jezelf het beste om je administratie al bij te houden. Je mag je uren namelijk als bedrijfskosten aftrekken. Ook tellen deze mee voor het urencriterium.

 • Wat zijn de eisen aan mijn facturen?

  Als je factuur minder dan €100,- bedraagt, heb je alleen standaardgegevens nodig (factuurdatum, NAW-gegevens leverancier, aard goederen, te betalen btw), maar als je factuur meer dan €100,- bedraagt, heb je de volgende gegevens nodig:

   

  - Factuurdatum
  - Factuurnummer
  - Jouw btw-nummer
  - Jouw KvK-nummer
  - Naam en adres jouw bedrijf
  - Naam en adres klant
  - Omschrijving, hoeveelheid en aard van goederen
  - Datum levering of vooruitbetaling
  - Prijs exclusief en inclusief btw
  - Te betalen btw bedrag

   

  Let op: bewaar een kopie van elke factuur.


  Vermeld ook het btw-nummer van de klant als de klant uit een lidstaat buiten de EU komt.

 • Wanneer moet ik mijn factuur versturen?

  In de maand nadat je jouw product of dienst hebt geleverd. Voor de 15e van deze maand.

 • Wat moet ik verplicht noemen bij bedrijfscorrespondentie?

  Je bent verplicht jouw KvK-nummer en de handelsnaam van jouw onderneming te noemen.

   

  Vestigings- en correspondentieadres, postcode, plaatsnaam, email, website, telefoonnummer en jouw bank- of girorekeningnummer zijn handig maar niet verplicht om te noemen.

 • Waar kan ik een voorbeeld factuur vinden?

  Een voorbeeld factuur kan je via Yellow Walnut gratis downloaden, klik hier.

 • Waar kan ik een voorbeeld offerte vinden?

  Een voorbeeld offerte kan je via Yellow Walnut gratis donwloaden, klik hier.

Bedrijf starten

 • Hoe kom ik aan geld?

  - Vrienden/familie
  - Microfinanciering, zie www.Qredits.nl
  - Bank
  - Risicokapitaal. Zie bijvoorbeeld ABN Amro Informal Investment Services, Money Meets Ideas en Informal Capital Network.

 • Hoe kies ik een goede bedrijfsnaam?

  Een goede bedrijfsnaam is onderscheidend en niet misleidend. Het moet geen bestaand merk zijn (dit kun je nakijken in het handelsregister, zie www.kvk.nl )

 • Hoe kan ik starten?

  Als je een eigen bedrijf wil starten naast je vaste baan moet je toestemming hebben van je werkgever. Als je als freelancer of zzp’er wil werken moet je controleren of de belastingdienst jou niet ziet als zelfstandige. 

   

  Wil jij binnenkort starten? Kijk dan eens bij deze cursus ondernemen. In twee weken startklaar voor het opstarten van je eigen bedrijf! 

 • Welke papieren heb ik nodig?

  Je hebt geen aparte diploma’s nodig. In sommige branches heb je wel vergunningen nodig.

 • Hoe breng ik mijn risico’s in kaart?

  Ga na op welke gebieden jij actief bent en welke risico’s hierbij kunnen horen. Stel in ieder geval ook Algemene voorwaarden op. Wil je meer weten? Kijk dan hier .

  Sluit eventuele verzekeringen af passend bij jou en jouw bedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zelfstandige. 

Bedrijf stoppen of verkopen

 • Wat maakt mijn bedrijf interessant voor verkopers?

  Jouw bedrijf moet iets hebben wat andere bedrijven niet hebben. Iets waar een andere partij in één keer een belangrijke slag mee kan slaan. Dan is jouw bedrijf wat waard voor de andere partij. En dan is het interessant voor een mogelijk koper. Zorg dus dat je een unieke propositie hebt, of een belangrijke klantgroep die aan jouw bedrijf is gebonden. Maak een overzicht van de sterke en minder sterke kanten van jouw bedrijf. Vervolgens kan je achterhalen waar jouw kracht zit en waar je op moet focussen.

 • Wat kan ik verkopen als ik mijn bedrijf verkoop?

  Bij een bv kan je jouw bedrijf inclusief rechtspersoon verkopen. Bij een eenmanszaak of vof kan je alleen onderdelen van jouw bedrijf verkopen.

 • Hoe kan ik me voorbereiden op de verkoop?

  Zorg ervoor dat je administratie klopt. Ook is het bedrijf aantrekkelijk voor kopers als het personeel zelfstandig is. Op deze manier is het bedrijf niet afhankelijk van jou en kan het zonder jou door. 

 • Hoe benader ik een potentiële koper?

  Selecteer kandidaten en benader deze via een tussenpersoon. Stel eventueel ook een geheimhoudingsverklaring op.

 • Wat is mijn bedrijf waard?

  Je kunt de waarde van jouw bedrijf met verschillende rekenmethodes berekenen. De waarde hangt ook af van wat het voor een koper waard is. Dit kan sterk verschillen per type koper.

 • Waarvan is de prijs afhankelijk?

  De prijs is afhankelijk van de motieven van kopen/verkopen, de onderhandeling, de alternatieven van de koper/verkoper en de betalingswijze. 

 • Met welke zaken moet ik rekening houden bij het verkopen van mijn bedrijf?

  - Due diligence: onderzoek naar jouw cijfers, aannames en prognoses.

   

  - Moet ik een notaris inschakelen?
  Als je aandelen van een bv of nv verkoopt wel. Als je een eenmanszaak of vof hebt niet. Let op: bij het verkopen van onroerend goed is wel een notaris nodig.

   

  - Intellectueel eigendom bij het verkopen:
  Bij een aandelentransactie gaan alle zaken van de bv over, ook het intellectueel eigendom. Bij een activa/passiva-transactie worden er afspraken gemaakt over wat wel en wat niet overgaat.

 • Hoe stop ik met mijn bedrijf? (stappenplan)

  1. Schrijf je uit bij Handelsregister
  2. Meld je af bij Belastingdienst
  3. Bewaar de administratie
  4. Zeg de bedrijfsverzekeringen op
  5. Zeg je domeinnaam van jouw website op
  6. Controleer of je in aanmerking komt voor een uitkering en/of stakingsaftrek

 • Waar kan in een geheimhoudingsverklaring vinden?

  Een geheimhoudingsverklaring kan je via Yellow Walnut gratis donwloaden, klik hier.

Bedrijfsstrategie en ondernemingsplannen

 • Hoe stel ik een ondernemingsplan op?

  Beantwoord in ieder geval de volgende vragen in een ondernemingsplan of businessplan:

   

  - Wat wil je precies gaan doen?
  - Is er een markt voor jouw product en hoe kom je aan klanten?
  - Hoe kan jij je onderscheiden van andere ondernemers in jouw branche?
  - Hoeveel geld heb je nodig om jouw plannen van de grond te krijgen?

   

  Wil jij jouw ondernemingsplan toetsen en weten wat goed is en wat nog beter kan? Gebruik dan de Online Scan service van Yellow Walnut.

 • Waar kan ik een ondernemingsplan voorbeeld vinden?

  Een ondernemingsplan voorbeeld of businessplan voorbeeld kan je gratis downloaden via Yellow Walnut, klik hier. Wil jij jouw ondernemingsplan of businessplan toetsen en weten wat goed is en wat nog beter kan? Gebruik dan de Online Scan service van Yellow Walnut.

 • Hoe stel ik een financieel plan op?

  Ga goed na waar je je omzet vandaan gaat halen, hoeveel en wanneer. Stel dit per maand op voor in ieder geval het komende jaar. Vervolgens ga je na welke kosten je maandelijks moet maken. Houd rekening met jouw betaaltermijn, richting jouw leveranciers maar ook van jouw klanten. Tenslotte ga je na of en welke investeringen je moet doen voor jouw plan. Ga na wanneer je deze moet doen en neem dit op in de betreffende maand. In de regel kan je een afschrijvingstermijn van 5 jaar gebruiken. Met deze informatie kan je een verlies en winst opstellen en een zogenaamd cashflow overzicht welke inzicht geeft in de daadwerkelijke kasstroom van jouw bedrijf. Doe hetzelfde voor de 2 jaren na het eerste jaar. Met dit overzicht van 3 jaar heb je dan een financieel plan.

   

  Wil je jouw financieel plan toetsen en weten wat goed is en wat nog beter kan? Gebruik dan de Online Scan service van Yellow Walnut.

 • Waar kan ik een financieel plan voorbeeld vinden?

  Voorbeelden vind je via verschillende fora als www.higherlevel.nl, maar ook via bijvoorbeeld de site www.ikgastarten.nl. Wil je jouw financieel plan toetsen en weten wat goed is en wat nog beter kan? Gebruik dan de Online Scan service van Yellow Walnut.

 • Hoe stel ik een marketingplan op?

  Beschrijf hoe jij jouw marketing wil gaan uitvoeren. Een marketingplan bestaat uit een sterkte-zwakteanalyse, marketingmix, prijs en product en reclame en promotie.

 • Waar kan ik een marketingplan voorbeeld vinden?

  Een marketingplan voorbeeld kan je via Yellow Walnut gratis donwloaden, klik hier.

 • Hoe ontwikkel ik mijn bedrijfsstrategie?

  Stel jouw doelstellingen vast. Stel hierbij je missie, visie, ambitie, doelen en strategie op.

Belasting

 • Welke belastingen moet ik betalen?

  Inkomen, omzet en winst:
  - Premie ZVW en inkomstenbelasting
  - Vennootschapsbelasting
  - Dividendbelasting
  - Omzetbelasting

   

  Belastingen/vrijstellingen bij personeel:
  - Loonheffing
  - Reiskostenvergoeding
  - Premie sectorfonds
  - Werkgeversbijdrage kinderopvang

   

  Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen:
  - Reclamebelasting
  - Waterschapsbelasting
  - Rioolheffing
  - Onroerendezaakbelasting
  - Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing
  - Precariobelasting

   

  Vervoerbelastingen:
  - Motorrijtuigenbelasting
  - Belasting op zware motorrijtuigen/motorrijwielen
  - Belastingen op personenauto’s/motorrijwielen

   

  Milieubelastingen:
  - Energiebelasting
  - Belasting op leidingwater

   

  Belasting bij internationaal ondernemen:

  - Invoerrechten
  - Verbruiks- en Accijnsbelasting
  - Btw bij import en export
  - Bronbelasting
  - Overige heffingen

   

  Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting

 • Hoe kan ik mijn onderneming financieren?

  Met eigen vermogen of geld van derden. Je kunt het eerste kapitaal via vrienden of familie regelen. Een stap verder kan via een investeerder of ‘informal investor’. Als je al voldoende omzet hebt kan je eventueel bij een bank langs.

 • Wat zijn tips voor subsidieaanvragen?

  - Let op de deadline voor het inleveren.
  - Vraag subsidie aan vóór de start van jouw werkzaamheden.
  - Zorg dat je je toekomstvisie op orde hebt.
  - Wees op de hoogte van de mogelijkheden voor subsidies.
  - Zorg dat je één verantwoordelijke hebt.

 • Waar vind ik hulp bij subsidieaanvragen?

  - Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie
  - Syntens
  - CCQ Ondernemersdesk
  - IdealenKompas
  - Business Angels
  - Stichting Ondernemersklankbord
  - Ondernemerskredietdesk
  - Programma Groeiversneller
  - Kapitaalplaza.nl
  - Accountmanager mkb-financiering
  - Subsidiespreekuren
  - Ondernemerscoach

 • Hoe kan ik schulden voorkomen?

  Jezelf verkopen, financieel inzicht hebben en omgaan met tegenslagen. Geef niet uit wat je niet hebt of niet op korte termijn kan terugverdienen. 

 • Is een AOV aftrekbaar bij de inkomstenbelasting?

  Ja, wanneer jij zelf de verzekerde bent dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. De premies worden gezien als ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. Dit betekent dat de belastingdienst tot 52% meebetaalt.

  Bereken hier bij Yellow Walnut Verzekeringen hoeveel een AOV jou gaat kosten.

Freelance en zzp

 • Moet ik mij inschrijven bij de KvK als ik een zzp’er ben?

  Ja. Je moet dan kiezen voor een bv of een eenmanszaak. Zzp’er of freelancer zijn geen rechtsvormen.

 • Op welke regelingen en organisaties kan ik beroep doen als zelfstandige?

  - Bijstandsverlening zelfstandige
  - IOAZ-uitkering
  - Zwangerschaps- en bevallingsuitkering
  - Organisaties voor zelfstandigen

 • Heb ik als freelancer of zzp'er een AOV nodig?

  Of een AOV iets voor jou is, heeft met verschillende factoren te maken. Bijvoorbeeld je gezinssituatie, je eigen financiële reserves en je bereidheid om risico’s te nemen. Als je een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid kan opvangen is het afsluiten van een AOV niet direct nodig. Als je voor een langere periode arbeidsongeschikt raakt, kun je wellicht wel in de financiële problemen komen waardoor het misschien beter is om te kunnen terugvallen op het vermogen van je verzekeraar.

  Lees meer over arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Innovatie

 • Op welke gebieden kan ik innoveren?

  - Markt & Marketing
  - Technologie & ICT
  - Product & Dienst
  - Organisatie & Processen

 • Hoe kan ik op een goed idee komen?

  Organiseer een brainstormsessie en bekijk eerst je eigen bedrijf. Zo weet je welke mogelijkheden je hebt. Doe daarna ook inspiratie op buiten het bedrijf en selecteer de beste ideeën. Ook kun je altijd ideeën van andere gebruiken als inspiratie. 

   

  Investeer ook in de kennis van je medewerkers en jezelf. Volg bijvoorbeeld trainingen om meer kennis te verzamelen of up-to-date te houden. Yellow Walnut biedt bijvoorbeeld een training social media, een training Prezi maken, een training business innovatie, een Elevator Pitch training en een cursus ondernemen aan. 

 • Wat zijn de voorwaarden voor innovatie?

  - Goede strategie
  - Passende bedrijfscultuur
  - Juiste vaardigheden
  - Financiering van innovatie
  - Inrichten van processen en organisatie
  - Kennis en technologie verkrijgen

Internationaal ondernemen

 • Hoe start ik met importeren?

  - Doe een marktonderzoek
  - Maak een importplan
  - Bedenk of je importeur of handelsagent bent
  - Doe een kostprijsberekening en bedenk een goede verkoopprijs
  - Regel eventueel een invoervergunning

 • Welke producteisen zijn er bij het importeren?

  Warenwetgeving, productaansprakelijkheid en CE-markering.

 • Hoe vind je een geschikte fabrikant of leverancier?

  - Internationale vakbeurzen
  - Economische steunpunten van Nederland
  - Buitenlandse ambassades en trade offices
  - CBI

 • Wat is het verschil tussen een distributeur en een agent?

  - Een distributeur werkt voor zichzelf. Hij koopt zelf bij jou in en bepaalt de prijzen.
  - Een agent wordt door jou ingehuurd. Hij boekt orders en geeft deze door. Verder regel je alles zelf.

 • Welke regels zijn er om in het buitenland te mogen vestigen?

  - Je moet een diploma kunnen tonen.
  - De wetgeving en regels zijn per ondernemingsklimaat anders.

 • Wat zijn de voordelen van een expediteur?

  Een expediteur is een tussenpersoon die jou helpt met het vervoeren van jouw goederen. Omdat hij op de hoogte is van alle douaneregelingen, kan hij alles sneller afhandelen. Ook kan hij zendingen combineren waardoor de prijzen beter zijn.

 • Wat zijn de verpakkingseisen bij transport?

  De vervoerder is aansprakelijk voor beschadigingen, dus regel dit met hem. De officiële voorschriften verschillen per land. Ook zijn er symbolen die je kunt gebruiken op je goederen, zoals breekbaar of gevaarlijke stoffen.

   

  Let op: maak diefstal moeilijk door de goederen in te wikkelen met jouw logo, bijvoorbeeld tape met jouw logo erop.

 • Welke documenten heb ik nodig bij internationale handel?

  - ATA Carnet
  - ATR-Certificaat
  - Certificaat van oorsprong
  - Exporter Registry Form
  - Form A document
  - EUR. 1 en EUR-MED
  - Leveranciersverklaring

 • Welke producteisen zijn er bij exporteren?

  CE-markering, documenten bij export en producteisen per land

 • Hoe bereken ik de invoerrechten?

  Aankoopprijs + verzendkosten + verzekeringspremie tot aan de grens van Nederland

 • Welke BTW betaal ik als ik importeer of exporteer?

  Bij het importeren en bij het exporteren betaal je btw.

 • Op welke producten moet ik accijnzen betalen?

  - Sigaretten, sigaren en rooktabak
  - Bier en wijn
  - Alcoholhoudende dranken met minstens 1,2% alcohol
  - Minerale oliën en olieproducten (uitzondering: turf en aardas)

 • Op welke producten moet ik verbruiksbelasting betalen?

  - Vruchten- en groentesappen
  - Mineraalwater en limonade
  - Pruim- en snuiftabak

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (duurzaam ondernemen)

 • Wat betekent duurzaam ondernemen voor mij?

  Je houdt rekening met de effecten op medewerkers, milieu en maatschappij in jouw bedrijfsvoering.

  Wil jij meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kijk op Yellow Walnut Online Trainingen.

 • Hoe kan ik mijn MVO-activiteiten zichtbaar maken?

  Kijk naar de MVO-proof tool:

  http://www.mvonederland.nl/mvo-communicatiewijzer

  Wil jij meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kijk op Yellow Walnut Online Trainingen.

 • Wat zijn de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

  - Onderscheiden in de markt
  - Minder risico
  - Meer afzetkansen
  - Directe winst
  - Meer productiviteit
  - Aantrekkelijk als bedrijf

  Wil jij meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kijk op Yellow Walnut Online Trainingen.

Management en Organisatie

 • Welke rechtsvormen zijn er voor mij?

  Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:
  - Eenmanszaak
  - Vennootschat zonder firma
  - Maatschap, Commanditaire vennootschap

   

  Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:
  - Besloten vennootschap
  - Naamloze vennootschap
  - Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

 • Hoe regel ik mijn aansprakelijkheid?

  - Met een eenmanszaak of vof ben je aansprakelijk met je privévermogen.
  - Met een rechtspersoonlijkheid ben je alleen privé aansprakelijk in sommige gevallen.

   

  Wil jij juridisch advies? Kijk dan naar Yellow Walnut Legal

 • Wat is fiscaal het voordeligst voor mij?

  Als je relatief weinig winst hebt, kun je beter kiezen voor een eenmanszaak of een vof. Bij meer winst of als je je aansprakelijkheden wil beperken kan je voor de bv kiezen.

 • Wat moet ik doen als ik van rechtsvorm wil veranderen?

  Je moet dit altijd melden bij de KvK en bij de Belastingdienst. Overleg dit ook met jouw accountant en fiscalist.

 • Welke zaken veranderen bij het nieuwe BV-recht?

  - Er is geen minimum(start)kapitaal meer nodig
  - Verplichte bank- en accountantsverklaring vervallen.
  - Je kunt aandelen uitgeven die stem- of winstrechtloos zijn
  - Je mag buiten de algemene vergadering om besluiten nemen
  - Je mag buiten Nederland vergaderen
  - Je kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken
  - Je hebt nog wel een notariële akte van oprichting nodig

 • Op welke manieren kan ik allemaal aansprakelijk zijn?

  - Als bedrijfseigenaar of uitoefenaar van een beroep
  - Als eigenaar van goederen en stoffen
  - Als werkgever
  - Als fabrikant
  - Als bestuurder
  - Als inlener van arbeidskrachten
  - Als echtgenoot of partner van een ondernemer

   

  Wil jij juridisch advies? Kijk dan naar Yellow Walnut Legal.

 • Hoe kan ik mijn aansprakelijkheid beperken?

  - Sluit een verzekering af
  - Maak afspraken in contracten en algemene voorwaarden
  - Kies de juiste rechtsvorm

   

  Wil jij juridisch advies? Kijk dan naar Yellow Walnut Legal.

 • Aan welke eisen moeten mijn algemene voorwaarden voldoen?

  - Verstrek jouw voorwaarden aan jouw klant vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst
  - De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk zijn.

   

  Wil jij juridisch advies? Kijk dan naar Yellow Walnut Legal.

 • Wat is een intellectueel eigendom?

  Jouw product, merk, handelsnaam en de teksten die je schrijft.

   

  Benieuwd naar de juristen van Yellow Walnut? Kijk dan naar Yellow Walnut Legal.

 • Wat moet ik doen om mijn intellectueel eigendom te beschermen?

  Een uitvinding kan je beschermen met een octrooi. Jouw merk bescherm je door hem te registreren. Je teksten zijn automatisch beschermd door het auteursrecht.

   

  Wil jij juridisch advies? Kijk dan naar Yellow Walnut Legal.

Markt

 • Hoe stel ik een marktonderzoek op?

  Leg je idee voor aan leveranciers en potentiele klanten. Dit kan een kwalitatief of een kwantitatief onderzoek zijn. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

   

  - Brancheonderzoek
  - Klantenonderzoek
  - Concurrentieonderzoek
  - Omgevingsanalyse

 • Wat levert netwerken mij op?

  Netwerken kan van alles opleveren, zoals nieuwe opdrachten. Maar ook goede leveranciers of partners. Samenwerken en contact leggen levert vaak wat op.

 • Hoe en waar kan ik netwerken?

  Online kun je netwerken op verschillende platforms. Offline op netwerkborrels of bijeenkomsten.

 • Hoe stel ik een marketingplan op?

  Beschrijf hoe jij jouw marketing wil gaan uitvoeren. Een marketingplan bestaat uit een sterkte-zwakteanalyse, marketingmix, prijs en product en reclame en promotie.

 • Waar kan ik een marketingplan voorbeeld vinden?

  Een marketingplan voorbeeld kan je via Yellow Walnut gratis donwloaden, klik hier.

Personeel

 • Moet ik wel of geen personeel in dienst nemen?

  Beantwoord de volgende vragen voor jezelf:

  - Hoeveel tijd bespaart het mij?
  - Hoeveel tijd kost het inwerken?
  - Heb ik tijdelijk of permanent iemand nodig?
  - Wil ik de taken van een manager op me nemen?
  - Kan ik de taken uitbesteden?
  - Hoeveel levert personeel mij op?

 • Hoe vind ik goed personeel?

  - Zorg ervoor dat je alle informatie die je nodig hebt vraagt via een advertentie. Kies wie van de personen je op gesprek vraagt. De rest stuur je een afwijzingsbrief.
  - Tip: binnen het personeel is het voordelig om diversiteit te hebben. Dit verhoogt de creativiteit.

 • Waaruit bestaan de personeelskosten?

  Directe loonkosten, indirecte loonkosten en verplichte premies en bijdragen.

 • Wanneer moet ik een cao toepassen?

  - Als je er zelf een hebt afgesloten met de vakbonden
  - Als je lid bent van een werkgeversorganisatie, die zelf een cao heeft afgesloten
  - Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao algemeen verbindend verklaart

 • Wat moet ik doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?

  - Meld de werknemer ziek en beter bij het UWV (bij langer dan 42 weken ziekte)
  - Meld een arbeidsongeval bij Inspectie SZW
  - Betaal het loon van werknemers maximaal 2 jaar door
  - Zwangere vrouwen krijgen een zwangerschapsuitkering

 • Wat moet ik doen als ik personeel wil aannemen?

  Meld je als werkgever aan, stel arbeidscontracten op en controleer de identiteit van het personeel.

 • Wat moet ik doen als ik personeel wil inhuren?

  Ga na of de intermediair in het handelsregister staat ingeschreven. Zorg daarnaast dat de intermediair de loonheffingen en omzetbelasting betaalt. Anders kan jij door de belastingdienst aangesproken worden.

 • Hoe ontsla ik personeel?

  Voor het ontslaan van personeel moet je een goede reden hebben, zoals:
  - Collectief ontslag
  - Wederzijds goedvinden
  - Ontslagvergunning
  - Contract voor een bepaalde tijd
  - Ontslag via kantonrechter

   

  In de volgende situaties is een opzegverbod voor de werkgever:
  - Bij zwangerschap en bevalling
  - Bij iemand die medezeggenschapstaken verricht
  - Als de medewerker niet op zondag wil werken
  - Als een werknemer nog binnen zijn eerste 2 jaar ziekte zit

 • Waar vind ik een arbeidsovereenkomst voorbeeld?

  Een arbeidsovereenkomst voorbeeld kan je via Yellow Walnut gratis donwloaden, klik hier.

Product

 • Wat zijn de eisen aan een product?

  - Zorg ervoor dat je product voldoet aan de regels in de Warenwet
  - Zorg dat je een CE-markering hebt: een bewijs dat je product voldoet aan de eisen van de EU
  - Wees op de hoogte van je eigen aansprakelijkheid

 • Hoe werk ik mijn idee uit tot een goed plan?

  Onderzoek doen, een ondernemingsplan schrijven en je intellectuele eigendomsrechten vaststellen. Als je hiermee klaar bent werk je de propositie uit, organiseer je klantcontactmomenten, train je de medewerkers, richt je jouw systemen in en realiseer je de samenwerkingsverbanden met externen.

Verzekeringen

 • Welke persoonlijke verzekeringen zijn er?

  - Ziektekostenverzekering
  - Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
  - Ongevallenverzekering
  - Zwangerschapsuitkering

   

  Tips arbeidsongeschiktheidsverzekering:
  - De verzekering is per verzekeraar anders, hier kan je online een AOV vergelijken bij Yellow Walnut Verzekeringen

  - Als je naast je vaste baan een onderneming start, hoef je alleen voor de uren die je als ondernemer maakt een verzekering te hebben

  Kijk voor meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP.

 • Welke bedrijfsverzekeringen zijn er?

  - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  - Goederen- en inventarisverzekering
  - Opstalverzekering
  - Bedrijfsschadeverzekering
  - Kredietverzekering
  - Rechtsbijstandverzekering
  - Compagnonsverzekering

 • Welke personeelsverzekeringen zijn er?

  - Bedrijfsaansprakelijkheid
  - Ongevallenverzekering
  - Ziekteverzuimverzekering
  - Personeelspakket verzekeringen
  - Pensioen

 • Wat houdt een kredietverzekering in?

  Dit is een verzekering die je af kunt sluiten als er een kans is dat je klanten niet betalen. Je betaalt dan een premie over jouw omzet. Als je klant niet betaalt, krijg je dit alsnog van de verzekering.

 • Welke kredietverzekeringen zijn er?

  - verzekering per debiteur
  - verzekering per transactie
  - omzetverzekering
  - kredietverzekering per land