Bijstandsaanvragen onder ondernemers sterk gedaald

Geplaatst op 22 okt 2014

Ondernemers kloppen minder vaak bij gemeenten aan voor bijstand in hun levensonderhoud. In de maanden juni tot en met augustus is het aantal bijstandsaanvragen voor zelfstandigen met 14% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldt dit. De opleving geldt vooral voor de business-to-business markt, zoals de transportsector, aldus Han Dieperink, Algemeen Directeur van IMK.

 

Steun voor ondernemers

Sinds 1 januari 2008 houdt het IMK het aantal bijstandsaanvragen van ondernemers bij. Deze index is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert en blijkt een goede voorspeller te zijn voor het aantal faillissementen een half jaar later. Het beroep op bijstand door ondernemers bestaat uit krediet (bedrijfskapitaal) en/of een uitkering bij gemeenten in Nederland. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz-regeling) is er voor ondernemers die tijdelijk over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te voorzien of bedrijfskapitaal nodig hebben, waarvoor zij geen financiering kunnen krijgen. De regeling draagt op deze manier bij aan de continuïteit van ondernemingen.