Hans Biesheuvel groeide op in een ondernemersgezin. Vanaf zijn 12e ging hij al meewerken in de zaak van zijn vader en leerde daardoor al vroeg grote klanten binnen te halen en verantwoordelijkheid te nemen. Eind jaren ’80 koos hij, na een avondstudie HEAO, eveneens voor het ondernemerschap en startte zijn eigen technische groothandel die hij door goed verkopen succesvol opzette. Later nam hij de technische handelsonderneming die zijn vader en overgrootvader opgericht hadden over en bouwde deze ‘Biesheuvel Groep’ uit tot een grote speler in de markt. In 2000 verkocht hij dit bedrijf, omdat hij – naar eigen zeggen – ‘niets meer kon toevoegen’.


Naast ondernemer werd Biesheuvel in 2001 ook investeerder en richtte hiertoe Habest Holding BV, met een kantoor in Den Haag, op. Deze holding investeert, veelal in samenwerking met financiële partijen, actief in MKB-ondernemingen. Zijn focus ligt hier op ‘management buy-outs’ en ‘opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven’.

 

Alvorens Biesheuvel aan de slag ging als voorzitter bij MKB-Nederland, was hij directeur-eigenaar van PGZ International BV; een toeleverancier voor de doe-het-zelfmarkt en voorzitter van de landelijke VVD-commissie Economische Zaken en Innovatie.

 

Tijdens de twee jaar dat Biesheuvel voorzitter was bij MKB-Nederland, heeft hij zich met name hard gemaakt voor de detailhandel, omdat het aantal faillissementen in deze sector flink toenam. Hij stelde zich in zijn functie kritisch op richting het bankwezen en de toezichthouders over de problemen met de kredietverlening aan het MKB. Hoewel zijn termijn nog niet was verlopen, besloot hij vroegtijdig afscheid te nemen om zich op nieuwe activiteiten te richten en zich weer met het ondernemerschap bezig te houden. Zijn vroegtijdige afscheid bij MKB-Nederland wordt echter door velen betreurd. 

 

Biesheuvel is initiatiefnemer van een nieuwe ondernemersvereniging: ONL voor Ondernemers. Deze vereniging komt op voor de belangen van ondernemers, waar deze ondernemers zelf hun agenda bepalen. De vereniging heeft zich ten doel gesteld Nederland ondernemender te maken en politici te overtuigen van hun standpunt. Naast ondernemer en investeerder is Biesheuvel ook adviseur en commissaris bij verschillende (MKB-)bedrijven en voorzitter van het Festival Classique in Den Haag.

 

Biesheuvel vindt Sales een van de belangrijkste onderdelen van een goede bedrijfsvoering. Vanuit zijn verschillende rollen en activiteiten helpt Biesheuvel ondernemers en organisaties hun sales succesvol te runnen.