Privacyverklaring

Hoe gaat Yellow Walnut om met jouw informatie?

Op het moment dat jij de site van Yellow Walnut bezoekt en gebruik maakt van de services en tools die Yellow Walnut biedt dan kan het zijn dat jij Yellow Walnut persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Yellow Walnut omgaat met deze informatie. De site, services en tools van Yellow Walnut zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacybeleid. Blijf jij gebruik maken van de site, services en/of tools van Yellow Walnut na wijziging van de privacyverklaring dan ga jij akkoord met de wijzigingen in het privacybeleid.

Gebruik gegevens 

Gegevens die worden verstrekt bij registratie worden verzameld en geregistreerd door Yellow Walnut. Yellow Walnut gebruikt deze gegevens alleen voor haar dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder jouw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als Yellow Walnut genoodzaakt is door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan word jij daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Yellow Walnut neemt alle redelijke maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

 

Gebruik website en cookies 

Gebruik van de website van Yellow Walnut geeft Yellow Walnut automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via jouw IP adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Ook kan een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien jij dit wil. De website van Yellow Walnut maakt hierbij gebruik van cookies. Wil jij geen cookies gebruiken dan kan jij deze zelf uitschakelen via jouw browser.

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Yellow Walnut verklaart uitsluitend te zullen handelen in lijn met hetgeen in deze wet bepaald is. Indien jij wil dat jouw gegevens verwijderd of aangepast worden, of wil jij inzage in jouw geregistreerde gegevens dan kan jij hierover een mail sturen aan info@yellowwalnut.nl .

Alle actief door jouw verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount, ‘Mijn Yellow Walnut’. In ‘Mijn Yellow Walnut’ heb jij de mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Door gegevens aan Yellow Walnut te verschaffen, geef jij Yellow Walnut toestemming jou hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geef jij toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de services, tools en/of producten van Yellow Walnut te ontvangen. Als jij geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meld je dan hiervoor af via service@yellowwalnut.nl .

 

Overig 

Yellow Walnut kan links verschaffen via haar eigen site naar websites van derden. Yellow Walnut doet dit alleen als zij deze websites betrouwbaar acht. Yellow Walnut kan echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Vragen? 

Bij vragen over ons privacybeleid kan jij contact opnemen via info@yellowwalnut.nl of via ons service telefoonnummer 088-9392500.