← Terug naar overzicht

Arbeidsrecht en ontslagrecht op de schop in 2014 en 2015. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Yellow Walnut Blog

Welke veranderingen zien we komend jaar tegemoet in het arbeidsrecht? Met het begrotingsakkoord van oktober werd duidelijk dat de wijzigingen uit het Sociaal Akkoord eerder dit jaar versneld worden ingevoerd. Met name op het vlak van ontslagrecht en flexibele arbeid staan ons veranderingen te wachten.

Een verandering die in het bijzonder opvalt, is die in de ketenregeling. Momenteel is het mogelijk om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te hanteren met tussenpozen van maximaal drie maanden in een maximale periode van 36 maanden. Bij verlenging van het dienstverband volgt een contract voor onbepaalde tijd. Per 1 juli 2014 ziet dat er anders uit: de totale periode wordt verlaagd naar 24 maanden en de tussenpozen verhoogd naar zes maanden. Hiermee moet de kans op zekerheid voor flexwerkers worden vergroot.

Afwijken
Wie bij een CAO af wil wijken van de ketenregeling, zal moeten aantonen dat het vanwege de aard van het werk noodzakelijk is om met tijdelijke contracten te werken. Daarbij wordt het binnen het arbeidsrecht mogelijk om zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd te hanteren in een periode van maximaal vier jaar.

Participatiewet
Verder zijn er enkele kleinere aanpassingen in het arbeidsrecht. Zo wordt de Calamiteitenregeling ingevoerd, Deze vervangt de Onwerkbaar weer-regeling en Werktijdverkortingsregeling, waar onder andere stratenmakers regelmatig een beroep op doen. Een andere ontwikkeling in het arbeidsrecht zijn de voorbereidingen om per 2015 de Participatiewet in te voeren, die onder andere de toetreding tot de Wajong beperkt. De huidige Wajong-ers worden opnieuw beoordeeld op basis van hun arbeidsvermogen. Gedurende het komende jaar worden wijzigingen binnen het arbeidsrecht op het gebied van het ontslagrecht en de WW verder ingevuld. Zo zal de maximale duur van de WW naar twee jaar gaan en komt er één ontslagroute.

Transitievergoeding
Vanaf begin 2015 verandert het ontslagrecht. De overheid zet in op een vereenvoudiging, die duidelijkheid moet scheppen over de ontslagroutes bij het arbeidsrecht. Wanneer het ontslag plaatsvindt op grond van bedrijfseconomische redenen volgt een procedure via het UWV. Bij overige redenen wordt de kantonrechter ingeschakeld. In het laatste geval wordt de ontslagvergoeding ook anders becijferd. Er komt een maximum van een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 75.000 euro bruto. Per 1 juli 2015 wordt je als werkgever binnen het arbeidsrecht verplicht bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een duur van twee of meer jaar een transitievergoeding te betalen.

Vorm krijgen
2014 belooft een belangrijk transitiejaar te worden op het gebied van arbeidsrecht. Hoewel de precieze uitwerking van veel regelingen binnen het arbeidsrecht dus nog vorm dient te krijgen, zullen de veranderingen in de praktijk al merkbaar zijn.

Heb jij als ondernemer juridische vragen over arbeidsrecht of andere juridische vragen? Ontdek de huisjuristen van Yellow Walnut Legal, onbeperkt juridisch advies voor ondernemers voor een vast laag bedrag per maand.

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief