← Terug naar overzicht

Help… Ik heb een nieuwe huisstijl nodig!

Niet zo moeilijk zou je denken, gewoon beginnen bij het begin. De praktijk leert dat er nogal wat bij komt kijken om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen of een bestaande te restylen.

Om je organisatie succesvol te positioneren heb je een sterke visuele identiteit nodig. Bedrijven investeren hierin om hun vertrouwen richting klant te waarborgen; vertrouwen in het bedrijf en in de producten en diensten in het bijzonder. Om die visuele identiteit op te bouwen is een sterke huisstijl van belang. Neem het ‘geschreven’ logo van Coca-Cola dat al rond 1887 geregistreerd werd en nadien nauwelijks nog is veranderd. Ook Mercedes-Benz registreerde al in 1909 de driepuntige ster als beeldmerk. De ‘swoosh’ van Nike staat tevens in het collectieve geheugen gegrift.

De kracht van een eigen identiteit
De reden voor een organisatie om een (vernieuwde) huisstijl te laten ontwerpen kan een fusie of reorganisatie zijn, maar kan ook het nastreven van een ander of moderner imago zijn. Men dient kritisch te kijken naar wat er in het verleden opgebouwd is. Anders gezegd, wees zuinig op je heritage of erfgoed. Wat is waardevol en wat kan achterwege gelaten worden. Verder raakt de implementatie van een nieuwe huisstijl alle mensen binnen de organisatie en dient door iedereen gedragen te worden. Zij zijn de ambassadeurs en hun betrokkenheid draagt bij aan een sterke interne positionering van het bedrijf.

Wat zijn de stappen naar een nieuwe huisstijl?

 • Kies een professionele communicatie adviseur en grafisch ontwerper.
 • (Her)formuleer de missie, visie en kernwaarden.
 • Roep een werkgroep in het leven onder leiding van de  communicatie adviseur.
 • Geef antwoord op vragen zoals:
  – Hoe willen we ons als organisatie profileren?
  – Welke aspecten uit het verleden willen we in stand houden?
  – Waar mag volledig ‘outside the box’ gedacht worden?
  – Wordt er gekozen voor enkel een woordmerk of toch in combinatie met een beeldmerk?
  – Zijn de bestaande kleuren het uitgangspunt of mogen deze vervangen worden?
 • Inventariseer de huisstijldragers, wat verdient de prioriteit, wat is nieuw en wat komt te vervallen?
 • Maak een programma van eisen waaraan de nieuwe huisstijl moet voldoen.
 • Brief de grafisch ontwerper en breng medewerkers op de hoogte over de aankomende verandering in de organisatie.
 • Test het uiteindelijke ontwerp om te kijken of het aan het programma van eisen voldoet.
 • Introduceer de nieuwe huisstijl geruisloos of sla flink op de grote trom.

 

Vastleggen in een huisstijlhandboek

Het huisstijlhandboek is een waardevol document dat voor de gehele organisatie als leidraad geldt omtrent afspraken over de huisstijl. Meestal is dit een losbladig systeem zodat aanvullingen en/of wijzigingen gemakkelijk verwerkt kunnen worden.

De volgende elementen kun je in een huisstijlhandboek terugvinden:

 • Missie (de ambitie)
 • Visie (een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst van je bedrijf)
 • Kernbelofte (waarden waar je als bedrijf in gelooft en die niet bedacht maar ontdekt worden)
 • Kleurgebruik (FC, PMS, RGB, RAL)
 • Logogebruik (verhoudingen, gebruik achtergrond)
 • Typografie (eigen lettertype(s), type-instructies B.V. of bv, opmaak)
 • Beeldgebruik (gericht op doelgroep, metaforisch beeldgebruik (zwaan-KLM)
 • Tone of voice (hoe je over wilt komen)
 • Specifieke huisstijlelementen (grafische elementen uit het logo, pictogrammen, achtergrond)
 • Technische zaken (afmetingen, type enveloppen, soorten papier).

Voor een bedrijf is een huisstijlwijziging een ingrijpende gebeurtenis en dit dient dan ook zorgvuldig te gebeuren. Het geeft wel vaak nieuwe inspiratie voor de toekomst en deze stap wordt dan ook meestal als positief ervaren. Heeft u al langer plannen om uw logo/huisstijl een nieuwe boost te geven of heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Wij staan u graag te woord!

Door: Paul van Hoenselaar, eigenaar Magnon Creative Productions.

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief