← Terug naar overzicht

3 veelvoorkomende Q&A’s m.b.t. het verdwijnen van de VAR

Tijdens het ondernemersevent van Freelance.nl op 11 april bleek dat het verdwijnen van de VAR en de komst van de Wet DBA een zeer relevant en hot issue. Daarom organiseerden de Ondernemerstraining en Freelance.nl in mei enkele webinars over de vervanging van de VAR. De Belastingdienst werkte ook mee en deelnemers konden achteraf in chatboxen hun persoonlijke vraag voorleggen en uitvinden wat er precies voor hen gaat veranderen met de komst van de Modelovereenkomsten.

De webinars werden zoals verwacht met veel belangstelling bekeken. De Belastingdienst werden in de webinars overladen met vragen. Gemeten is dat 41,9% van de deelnemers verwacht door de wetswijziging tegen problemen aan te lopen. Het merendeel van 58,1% verwacht geen problemen met de nieuwe Wet DBA. Belangrijke vragen die vaak voorbij kwamen, zijn:

Q: Wie is er verantwoordelijk voor de modelovereenkomst: werkgever of zzp-er?

A: Het initiatief ligt niet per definitie bij één van de partijen. Beiden kunnen het initiatief nemen voor het gebruik van een modelovereenkomst, ook omdat hetlogisch is om de gezamenlijke afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Daarnaast kunnen beide partijen een naheffingsaanslag krijgen als blijkt dat er zonder of onterecht met een modelovereenkomst is gewerkt.

Q: Ben je door het gebruik van een modelovereenkomst van de Belastingdienst gevrijwaard van loonheffingen?

A: Indien de modelovereenkomst van de Belastingdienst komt en toepasbaar is op jouw situatie, en de geel gearceerde bepalingen onverkort en uitgewerkt overgenomen worden en ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt dan werk je buiten dienstbetrekking. Dit betekent dat er geen loonheffingen verschuldigd zijn.

Q: Nu de VAR verdwijnt, heb ik een modelovereenkomst nodig. Wat moet ik precies doen?

A: ZZP’ers en opdrachtgevers hebben van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 om het volgende te doen:

  1. Samen bepalen of een modelovereenkomst wel nodig is.
  2. Een passende modelovereenkomst zoeken op de website van de Belastingdienst.
  3. Het gebruik van een bepaalde modelovereenkomst vastleggen.
  4. Werken volgens de afspraken in de modelovereenkomst.

Wil je het webinar terugkijken? Schrijf je dan hier in!

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief