← Terug naar overzicht

Bestuurdersaansprakelijkheid: collectieve verantwoordelijkheid met persoonlijke gevolgen

Yellow Walnut Blog

De verantwoordelijkheid van bestuurders wordt steeds verder aangescherpt. Lees over verschillende aspecten, inclusief drie tips om problemen te voorkomen.

Bestuurders kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor (financiële) problemen als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Denk hierbij niet alleen aan het plegen van fraude en het nemen van onverantwoorde financiële risico’s, maar ook aan het voeren van een slecht debiteurenbeleid of het te laat deponeren van de jaarrekening. Met onbehoorlijk bestuur worden de beslissingen bedoeld die leiden tot wanbetalingen.

De aansprakelijkheid kent verschillende ‘categorieën’, zoals aansprakelijkheid binnen of buiten het faillissement en fiscale aansprakelijkheid. Wat deze laatste betreft, wijst de Belastingdienst op het niet na kunnen komen van verplichtingen als loonbelasting, premies volks­verzekeringen, omzetbelasting en accijns.

Zelf bewijzen
Belangrijk te weten is dat bestuurders een collectieve verantwoordelijkheid dragen. Samen bepalen zij het beleid van een organisatie en kunnen zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dat betekent ook dat je als voormalig bestuurder nog steeds aansprakelijk kan worden gesteld voor belastingschulden die tijdens de bestuursperiode zijn ontstaan.

In veel gevallen ligt de bewijslast dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur bij de bestuurder. Wanneer een vennootschap binnen een jaar failliet gaat, wordt bijvoorbeeld vermoed dat de oprichter bij aanvang al wist dat hij niet aan verplichtingen zou kunnen voldoen en zal hij het tegendeel moeten aantonen.

Tip 1: Maak op tijd melding
Niet aan de belastingplicht kunnen voldoen, betekent niet gelijk onbehoorlijk bestuur. Wie op tijd aangeeft dat hij in de problemen komt, kan samen met de Belastingdienst kijken naar een oplossing. Op tijd betekent binnen twee weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald. Melding maken van de problemen kan digitaal of op papier.

Tip 2: Wees waakzaam bij uitkeringen
Binnen het nieuwe BV-recht is extra aandacht nodig bij uitkeringen aan aandeelhouders. Indien deze ongeoorloofd zijn – de organisatie kan door de uitkeringen niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen – kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld tot het bedrag van de uitkering plus de wettelijke rente daarover. Qua uitkeringen valt te denken aan winstuitkeringen en interim-dividend. De achterliggende gedachte is dat bestuurders uitkeringen dienen goed te keuren, waardoor zij deze ook kunnen tegenhouden en zodoende verantwoordelijk zijn.

Tip 3: Houd overzicht en wees uitvoerig
Betalingsproblemen brengen het risico met zich mee om het overzicht te verliezen, waardoor problemen erger worden. Evenals tijdig melding maken is het voor de verdere afwikkeling van problemen belangrijk om eerlijk en uitvoerig te zijn. Wie problemen meldt bij de Belastingdienst doet er bijvoorbeeld goed aan om helder aan te geven hoe deze zijn ontstaan. Enkel liquiditeitsproblemen opgeven als reden is volgens de dienst niet afdoende. Vermelden om welke bedragen het gaat is bijvoorbeeld een must.

Zoek jij toegankelijk juridisch advies? Bekijk dan eens wat Yellow Walnut Legal voor jou kan betekenen als ondernemer. Onbeperkt advies van een team huisjuristen voor een vast bedrag per maand. 

Wil jij ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws, trends en groeitips voor ondernemers? Schrijf je dan hier in bij Yellow Walnut en ontvang één keer per week onze samenvatting van de week! 

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief