← Terug naar overzicht

Dividenduitkering en het nieuwe BV recht. Waar op te letten om problemen te voorkomen?

Een dividenduitkering doen vanuit de (flex) bv en binnen een jaar in serieuze betalingsproblemen komen. Niet alleen zakelijk ‘vervelend’, maar zonder een goed onderbouwd verhaal ook een situatie met grote persoonlijke gevolgen voor bestuurders en aandeelhouders.

Sinds 1 oktober 2012 is een bv oprichten een stuk eenvoudiger geworden. Met de intrede van de flex bv is het startkapitaal van 18.000 euro komen te vervallen en zijn er meer mogelijkheden om de bv in te richten. Aantrekkelijk. Maar (financiële en juridische) experts benadrukken steeds sterker de verhoogde aansprakelijkheid, die tegelijk met de vernieuwde rechtsvorm in het leven is geroepen.

De aansprakelijkheid bij een dividenduitkering bijvoorbeeld. Bestuurders dienen een dividenduitkering goed te keuren en mogen de goedkeuring alleen weigeren wanneer zij kunnen aantonen dat de liquiditeitspositie van de bv in gevaar komt na de dividenduitkering. Anders gezien komt het er op neer dat bestuurders wettelijk aansprakelijk zijn voor de consequenties van te licht genomen dividenduitkering beslissingen die bijdragen aan faillissement. En aandeelhouders evengoed. Zij zijn financieel aansprakelijk tot het ontvangen bedrag aan de dividenduitkering plus rente.

Uitkeringstest
De vraag is uiteraard wat je als bestuurder kunt doen om een juiste beslissing te nemen inzake een dividenduitkering. Om houvast te geven, is er de zogeheten uitkeringstest. Het bestuur moet bij de uitkeringstest alle relevante factoren in ogenschouw nemen om te komen tot zijn oordeel, stelt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hierbij valt te denken aan afspraken met de bank en noodzakelijke investeringen. Vanuit de wet is bepaald dat bestuurders bij hun beslissing over een dividenduitkering een jaar vooruit dienen te kijken, wat vraagt om een stevige analyse. Een waar de accountant al gauw bij om de hoek komt kijken.

Hoewel de aansprakelijkheid door de flex bv meer nadruk heeft gekregen, betekent dit niet dat deze alleen geldt voor bestuurders van flex bv’s. De persoonlijke aansprakelijkheid is in bredere zin toegenomen. Ook bestuurders van een reguliere bv kunnen de uitkeringstoets het beste in acht nemen bij een dividenduitkering. En dat kan er volgens critici voor zorgen dat de flex bv, ondanks de versoepelingen die ze met zich meebrengt, minder aantrekkelijk is.

Voorzichtigheid
Belangrijk te weten is in ieder geval dat de test geen ‘bulletproof’ test is voor de financiële toekomst van de bv. Zie het meer als ondersteuning voor de besluitvorming. De test neemt niet weg dat het bedrijf alsnog in staat van surseance of in een faillissement terechtkomt. Wanneer dat het geval is, is het noodzaak om aan te tonen dat de keuze voor een dividenduitkering goed onderbouwd is genomen en er geen sprake was van wetenschap of vermoeden van de verslechterende financiële situatie. Het lastige hierbij is dat er sprake is van de in het juridische domein bekende ‘redelijkheid’, wat een rekbaar begrip is. Voorzichtigheid bij beslissingen, ook bij een dividenduitkering, blijkt voorlopig dan ook de beste oplossing.

Heb jij als ondernemer juridische vragen over een dividenduitkering of andere juridische vragen? Ontdek de juristen van Yellow Walnut Legal, onbeperkt juridisch advies voor ondernemers voor een vast laag bedrag per maand.

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief