← Terug naar overzicht

Freelance Markt Index

Aantal opdrachten met 29 procent gestegen

De Freelance Markt Index (FMI) blijft onverminderd hoog, mede door het sterk gestegen aanbod van opdrachten op de website Freelance.nl. De afgelopen negen maanden steeg het aantal opdrachten met 29 procent naar meer dan 1000 per week. Ook verwelkomt de marktleider in het aanbieden van freelanceopdrachten wekelijks gemiddeld 550 nieuwe leden, wat neerkomt op 21.000 nieuwe aanmeldingen over de eerste negen maanden dit jaar, een stijging van 14 procent.

De FMI had aan het eind van het derde kwartaal van 2015 een stand van 281, 20 punten meer dan aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar en vergelijkbaar met de stand eind juni. In vergelijking met dezelfde periode in 2014 is de index met 11 procent gestegen. De Freelance Markt Index analyseert sinds 2009 de ontwikkelingen op de freelancemarkt door de cijfers van het CBS, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en het aantal opdrachten op Freelance.nl, de grootste marktwerkplaats van Nederland, samen te voegen.

Schermafbeelding 2015-11-05 om 15.28.56

Freelance Markt Index© over afgelopen 5 jaren

Het ziet er naar uit dat de toptijden van de index in 2010 binnenkort weer gehaald worden. In oktober 2010 noteerde de index 310 punten. In juni werd 282 punten gehaald.

Schermafbeelding 2015-11-05 om 15.29.05

FreelanceMarktIndex©

De totale bevolking in Nederland bedraagt 16,5 miljoen mensen. Ruim 10 miljoen mensen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. Het totaal aantal werkzame personen bedraagt 8,7 miljoen. Circa 12% van de werkzame beroepsbevolking heeft een eigen bedrijf. Nederland ligt daarmee op het Europees gemiddelde. Het grootste deel van degenen met een eigen bedrijf werkt zelfstandig als freelancer. Deze groep neemt in omvang toe en wordt ook economisch gezien steeds belangrijker voor Nederland.

Het CBS meet maandelijks met de conjunctuurtest onder andere het economisch klimaat. Een van de gemeten subindices is die voor de commerciële dienstverlening. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) presenteert 4-wekelijks het aantal gewerkte uren in de uitzendsector. Traditioneel is de uitzendsector de plek waar het eerst de ontwikkeling van het economisch klimaat wordt gevoeld.

Bij de analyse van de ABU-cijfers, de CBS conjunctuur index, en de ontwikkeling in het aantal opdrachten op freelance.nl blijkt een vergelijkbare trend zichtbaar.

Teneinde een gefundeerde index over de marktontwikkeling voor tijdelijk werk te krijgen introduceert freelance.nl de maandelijkse Freelance Markt Index©. Deze geeft in een getal, in een gelijke weging, de ABU-, CBS-, en opdrachten op freelance.nl- ontwikkeling weer. De Freelance Markt Index© starten we met een stand van 100,00 in november 2009

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief