← Terug naar overzicht

Van VAR naar BGL: hoe voorkom je problemen?

De welkbekende VAR-verklaring gaat plaatsmaken voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Deze verandering moet schijnconstructies tegengaan. We kijken nu alvast wat dit voor veranderingen geeft.

Een praktische verandering is dat je de BGL alleen digitaal kunt aanvragen. Dit doe je met behulp van de webmodule waar de overheid nog druk mee bezig is – door een opgeschoven planning is de VAR 2014 ook begin 2015 geldig. Evenals bij de VAR vul je een set vragen in, die de Belastingdienst aanwijzingen geven of je ondernemer bent of niet. In de beschikking is onder andere terug te vinden welke voorwaarden er spelen bij het werk, wat doet denken aan de vragen over zelfstandigheid bij het uitvoeren van werk, zoals dat bij de VAR gebeurt. Een verschil is dat één BGL de vier VAR-verklaringen vervangt.

Gedraag je duidelijk als ondernemer
Let wel: dat de BGL wordt toegekend, neemt niet weg dat de Belastingdienst kan besluiten dat je toch niet voor de verklaring in aanmerking had mogen komen. Dat kan betekenen dat je (achteraf) geen aanspraak mag maken op de ondernemersaftrek bijvoorbeeld. Je zult je als zzp’er dus net als eerder duidelijk als ondernemer moeten gedragen. Het is het nog niet duidelijk welke beoordelingscriteria de Belastingdienst precies zal hanteren, dus het is aan te raden dit in de gaten te houden.

Rol opdrachtgever
Anders dan bij de VAR is dat de opdrachtgever bij de BGL ook zijn zegje doet over de aanvraag. Hij moet volgens de Belastingdienst “toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de bijlage van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ staan.” Dat is de opdrachtgevers eigen belang. Ook bij de BGL kan achteraf vastgesteld worden dat er eigenlijk geen sprake was van zelfstandig ondernemerschap, maar van een werkgever-werknemer relatie, waardoor een opdrachtgever alsnog premies en loonbelasting moet afdragen.

Zoek contact
Het doel van de BGL is dus hetzelfde als van de VAR, maar je zult als zzp’er het contact moeten zoeken met je opdrachtgever over de aanvraag – hoogst waarschijnlijk via de webmodule. Verder blijft het afwachten welke criteria de Belastingdienst zal hanteren. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de juristen van Yellow Walnut Legal.

 

 

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief