← Terug naar overzicht

Huur contract beëindigd? Ontruimen hoeft niet altijd meteen

Juridisch advies

Bedrijfsruimte huren brengt rechten en plichten met zich mee. Vooral de rechten zijn niet altijd bij iedereen bekend. Zo is er de ontruimingsbescherming. Hoe gaat dit in z’n werk?

Kort gezegd houdt ontruimingsbescherming in dat je als huurder niet per definitie onmiddellijk hoeft te ontruimen als de huurovereenkomst eindigt. De verhuurder moet eerst schriftelijk aangeven dat de overeenkomst zal eindigen. In beginsel kun je als huurder dan aanspraak maken op twee maanden van ontruimingsbescherming. Mocht je van mening zijn dat je pas op een nog later moment hoeft te ontruimen, dan is het mogelijk om via de rechter de bescherming te laten verlengen.

Ken je plichten
Hoewel de regel je bescherming biedt, is het goed te weten dat het niet vanzelfsprekend is dat je er aanspraak op kunt maken – vandaar ook de formulering ‘in beginsel’. Yellow Walnut Legal wijst erop dat er verschillende omstandigheden zijn waarin je als huurder geen aanspraak kunt maken op ontruimingsbescherming. Wanneer je bijvoorbeeld zelf de huur opzegt of wanneer je als huurder nadrukkelijk hebt ingestemd met de beëindiging van het huurcontract. En ook wanneer je het pand moet verlaten, doordat je verplichtingen niet nagekomen bent.

Kijk naar mogelijke verlenging
Ter illustratie op de regeling, haalt Dirkzwager Overheid & Vastgoed op haar website een zaak van een cateraar aan. Het gaat om een zaak van 10 april 2006, waarin de ondernemer een verlengingsverzoek doet. De cateraar, die kantoorruimte huurde, diende een verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn in bij de kantonrechter. Deze wijst het verzoek af, want de cateraar heeft het pand al ontruimd – in het wetsartikel over ontruimingsbescherming staat dat alleen aanspraak op verlenging gemaakt kan worden wanneer er op het moment van aanvragen nog gebruik wordt gemaakt van ruimte. Hoger beroep geeft echter een andere uitkomst. De Hoge Raad stelt dat ontruiming niet gelijk staat aan het opgeven van het recht op ontruimingsbescherming. De huurder werd dan ook in het gelijk gesteld.

Zet door
Samenvattend kunnen we stellen dat ontruimtingsbescherming je als huurder voordeel op kan leveren, maar de toekenning en de lengte ervan per individueel geval wisselen. Dat kan betekenen dat je als huurder soms ook even door moet zetten. Yellow Walnut Legal kan je daarom helpen om ontruimingsbescherming aan te kaarten bij je verhuurder.

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief