← Terug naar overzicht

Algemene voorwaarden: voorkom het risico op aansprakelijkheid voor winstderving bij je opdrachtgever

Yellow Walnut Blog

Eind vorig jaar wees de KvK er nog eens op: veel (startende) ondernemers stellen geen algemene voorwaarden op. En daarmee loop je risico. Zo kan een opdrachtgever je verantwoordelijk stellen voor misgelopen winst. Waar moet je op letten?

Algemene voorwaarden, iedereen kent ze wel, maar toch blijkt dat er (te) weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarmee worden onnodige risico’s gelopen. ‘Ach, dat zal wel meevallen’, zul je denken, maar de cijfers wijzen anders uit. Zo meldt platform ikwordzzper.nl dat 25 procent van de juridische conflicten voorkomen kunnen worden met inzet van algemene voorwaarden. Denkend aan de tijd en kosten die rechtszaken – nog los van hun uitkomst – met zich meebrengen, is duidelijk dat het verstandig is om onnodige juridische risico’s af te dekken met algemene voorwaarden.

Weet wat je af kunt dekken
Een (veel) voorkomend voorbeeld van een risico dat zzp’ers lopen, is aansprakelijk te worden gesteld voor winst die een opdrachtgever zegt te hebben gemist door de zzp’er. Juridisch gezien wordt dit gerekend onder indirecte schade. Er blijkt onbekendheid te zijn dat de aansprakelijkheid hiervoor volledig is af te dekken door middel van algemene voorwaarden, stelt ikwordzzper.nl. Een simpele verwijzing naar de algemene voorwaarden kan voldoende zijn om een vervelend juridisch traject te voorkomen.

Maak algemene voorwaarden passend
Maar wat zet je nu in je algemene voorwaarden? Veel genoemde zaken zijn betalingsvoorwaarden en incasso, leveringsvoorwaarden, garantie en overmacht. Daarnaast is er binnen veel algemene voorwaarden ook aandacht voor klachten, aansprakelijkheid en de beëindiging van de overeenkomst. In de praktijk wordt er bij algemene voorwaarden onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden voor consumentenproducten, zakelijke producten, verkoop op afstand en diensten. Zij kennen alle vier een andere uitwerkingsvorm. Yellow Walnut Legal kan je helpen passende algemene voorwaarden te formuleren.

Creëer duidelijkheid vanaf het begin
Verschillende critici wijzen op het belang deze zaken vanaf het begin van een relatie helder te hebben, wat zekerheid geeft over de manier van werken. Je maakt immers aan elkaar duidelijk hoe zaken geregeld zijn en hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Dat betekent dat je minder hoeft te onderhandelen over voorwaarden. Het voordeel speelt dus niet alleen op het moment dat er zich een conflict voordoet.

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief