← Terug naar overzicht

Waarom is het belangrijk jouw business model regelmatig na te kijken? 3 tips

Door de snel veranderende economie wordt jouw business model steeds belangrijker. Heb jij jouw processen nog wel goed ingericht om zo veel mogelijk uit jouw bedrijf te halen? Moet jij om concurrerend te blijven en te groeien aanpassingen in jouw bedrijfsvoering maken? Het regelmatig onder de loep nemen van jouw business model helpt jou hierbij.

Niet elke ondernemer weet wat nou precies bedoeld wordt met de term business model. Ook blijkt vaak dat er niet altijd even goed over nagedacht is. Juist in de nu steeds maar sneller veranderende economie, en in tijden van crises, is het heel belangrijk jouw business model goed te hebben om zo te kunnen blijven groeien.

Wat is een business model?
Een business model is het geheel van processen binnen jouw bedrijf. Het is dus iets anders dan een business plan. Het is de samenhang van alle onderdelen om uiteindelijk jouw klant goed te kunnen bedienen en geld te kunnen verdienen. De samenhang tussen jouw propositie richting jouw klanten, jouw krachten als bedrijf, jouw partners, jouw niche(s) en klantsegmenten, hoe jij omgaat met jouw klanten (relaties), hoe jij jouw product of dienst distribueert en jouw omzet stromen en kostenstructuur.

1. Check 2 keer per jaar
De economie verandert snel en het concurrentieveld verandert snel. Dwing jezelf om tenminste 2 keer per jaar op hoofdlijnen jouw business model na te kijken. Klopt alles nog? Heb jij nog steeds de juiste keuzes gemaakt in jouw processen?

2. Praat met anderen 
Leg jouw dilemma’s of andere punten van jouw business model voor aan andere personen. Andere ondernemers, vrienden of zakenrelaties. Laat ze meedenken. Mensen vinden het leuk om betrokken te worden en het levert jou waardevolle informatie en inzichten op.

3. Maak keuzes
Tenslotte moet jij keuzes maken over waar jouw echte toegevoegde waarde ligt, de rest zou je kunnen uitbesteden en door partners laten doen. Hiermee wordt ook duidelijk waar jij jouw geld kan verdienen. Richt je alleen op die onderdelen binnen jouw bedrijfsvoering waar jij de beste in kan zijn of bent. Zo kom je uiteindelijk tot een business model welke optimaal past bij jouw onderneming.

Omdat de economie verandert en jouw toegevoegde waarde daardoor ook, kan het zijn dat het business model dat jij had toen jij begon nu niet meer de juiste is. Het is daarom belangrijk om continu scherp te zijn op het business model dat jij hanteert. Ga eens in de zoveel tijd na of alles nog optimaal ingericht is. Blijf letten op concurrenten en nieuwe initiatieven die markten kunnen veranderen.

Een aantal goede sites met meer informatie zijn Business Models Inc. en The Business Model Canvas. Deze tools en sites helpen jou om jouw business model op te stellen en hier goed over na te denken.

Wil jij meer leren over business models of met andere ondernemers sparren over jouw business model? Meld je nu dan aan bij Yellow Walnut of lees meer over de training business innovatie.

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief