← Terug naar overzicht

ZZP en Freelance juridisch en fiscaal: drie zaken om de komende tijd in de gaten te houden

Een nieuw VAR-systeem, strengere controles op schijnzelfstandigheid en een nieuw belastingtarief. De overheid heeft aardig wat nieuwe maatregelen voor zzp’ers aangekondigd, maar wat komt er nu echt op je af?

Voorlopig nog geen nieuw VAR systeem
Er wordt in Nederland gewerkt aan de overgang naar een nieuw VAR-systeem. Enige tijd geleden doken er berichten op over een nieuw online systeem waarin de verklaringen per 1 januari 2015 digitaal kunnen worden aangevraagd. Onlangs heeft Staatssecretaris Eric Wiebes echter aangegeven dat er meer tijd nodig is om het systeem op de juiste wijze in gang te zetten. Een direct gevolg hiervan is dat je als zzp’er of freelancer geen nieuwe VAR hoeft aan te vragen voor de eerste maanden van 2015, stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer. De VAR van 2014 blijft geldig. Hoeveel maanden dit zal zijn, laat de Staatssecretaris vooralsnog in het midden. De Belastingdienst zal hier deze zomer meer informatie over geven.

Strengere controle op schijnzelfstandigheid
Maar waarom nu een nieuw systeem? De Nederlandse politiek wil daadkrachtiger optreden tegen schijnzelfstandigheid, waarin zzp’ers (noodgedwongen) in een verkapt dienstverband werken. Volgens Lodewijk Ascher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een situatie die voor negatieve beeldvorming van alle zzp’ers zorgt en waardoor er bovendien onterecht fiscale voordelen worden toegekend. Positief gezien wil het ministerie de juridische status van ‘echte’ zzp’ers versterken.

Beoordeling juridische relatie
De nieuwe webmodule voor het aanvragen van de VAR moet helpen de juridische schijnconstructies tegen te gaan. Een van de grootste wijzigingen die tot op heden bekend is, is het moeten beantwoorden van meer vragen tijdens de aanvraag. Dit om duidelijkheid te creëren over juridische aansprakelijkheden van opdrachtgevers en –nemers. Opvallend hierbij is dat er meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever komt te liggen. Samen dien je te beoordelen of de arbeidsrelatie goed is ingeschat en voorzien van een passende VAR. Mocht dat later niet zo blijken te zijn, dan kan ook de opdrachtgever naheffingen of boetes krijgen. Het risico ligt dus niet alleen bij de zzp’er.  Dit kan er wel toe leiden dat je vaker een VAR dient aan te vragen, omdat werkzaamheden niet altijd in één VAR zijn samen te vatten.

De maatregelen die je als zzp’er kunt nemen om juridisch sterk te (blijven) staan, blijken vrijwel gelijk aan eerdere opties. Denk aan het hebben van voldoende opdrachtgevers en laten zien dat je bereidt bent risico te nemen om je onderneming te ontwikkelen.

Geen Winstbox
Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar de juridische kant, is er ook een link met fiscaliteit. Zo staan de ondernemersfaciliteiten als de MKB-winstvrijstelling en de ondernemers- en startersaftrek ter discussie. De Winstbox, een vast belastingtarief als 4e box, moest tot voor kort de oplossing bieden. Staatssecretaris Wiebes ziet er echter vanaf, schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer. De box zou het systeem moeten vereenvoudigen en juridische schijnconstructies tegen moeten gaan, maar een verkenning naar de gevolgen laat volgens de Staatssecretaris zien dat er geen duidelijke voordelen zijn. Sterker nog, een van de weinige zekerheden is een ongunstige herverdeling van het inkomen van kleine ondernemers. Omdat verschillen tussen de gemiddelde belastingdruk tussen werknemers en ondernemers op deze manier nog steeds spelen, zal wel nieuw onderzoek gestart worden. Hiermee is de kous dus nog niet af.

Meer weten over juridische ontwikkelingen voor Freelancers en ZZP’ers? Of Juridisch advies nodig? Kijk bij Yellow Walnut Legal

Webinars

Thema's

Ontvang de nieuwsbrief